Hjem Profil Historie Vejviseren Ansøgning Kontakt
 
Uddelingspolitik
Der henvises til Profilsiden. Klik her

Kraks Fond støtter ikke erhvervsvirksomheders drift eller investeringer, forskning udover byforskning, hædersgaver og studiehjælp samt studierejser og studieophold.
  Uddelinger 1 x årligt
  Fonden bevilger midler én gang årligt. 
  For at komme i betragtning skal ansøgningen være Kraks Fond i hænde senest
første mandag i marts. Bilag, regnskab m.m. skal sendes sammen med ansøgningen enten elektronisk eller ved alm. post.
 
 
  Næste frist for rettidig ansøgning

                                
Indsendes senest første mandag i marts!
 
  Ansøgningsvejledning
 
Spørgsmål angående ansøgningsskemaerne skal ske til fondsadministratorens e-mail: ue@kraksfond.dk
  Der er udarbejdet to ansøgningsskemaer, et til personansøgning og et til projektansøgning. Se nedenfor.
  Alle ansøgninger med bilag skal sendes direkte til fonden på e-mail: kontakt@kraksfond.dk.
  Ved postmodtagelse skal det fremgå, at der er tale om en ansøgning.
  Ved større donationer kan Kraks Fond forlange at få udarbejdet en "slutrapport". Dette vil dog fremgå af den
  endelige accept på ansøgningen. Hent slutrapport her  
 
  Ansøgningsskema vedr. projekter  ( Firmaer, personer, foreninger, institutter m.fl.)
  Der er mulighed for at søge på forskellig måde:
Projektansøgning (Word) Udfyldes på pc, gemmes og indsendes via e-mail til kraksfond@kraksfond.dk
Projektansøgning (PDF) Skemaet printes, udfyldes og indsendes med almindelig post
Elektronisk  projektansøgning Klik og udfyld direkte på skærmen. Klik på "indsend ansøgning", når alle bilag er samlet.
 
<
  Ansøgningsskema vedr. personer  (Lægeenker, tidligere krakmedarbejdere, slægtninge til Else og Ove Krak)
  Der er mulighed for at søge på forskellig måde:
   Personansøgning (Word) Udfyldes på pc, gemmes og indsendes via e-mail til kraksfond@kraksfond.dk
   Personansøgning (PDF) Skemaet printes, udfyldes og indsendes med almindelig post
   Elektronisk personansøgning Klik og udfyld direkte på skærmen. Klik på "indsend ansøgning", når alle bilag er samlet. Husk at vedlægge selvangivelse!
 
Kraks Fond  •  Frederiksholms Kanal 30  •  1220 København K  •  CVR 48 95 30 18  •  Telefon 53 57 10 61  •  E-mail: kraksfond@kraksfond.dk