Hjem Profil Historie Vejviseren Ansøgning Kontakt
 
 Købmagergade 11
 
Hans Holck, Vejviserens fader,
 drev sine mange forretninger
 og adressekontor fra det gamle
 barokhus, "Hofapotekets Gård",
 på Købmagergade 11 i Køben-
 havn.
 
 Det var herfra, han udsendte:
 Kiøbenhavns Politiske Veyviser
 10. januar 1770, der blev
 grundlaget for den senere Kraks
 Vejviser.
 Nytorv 17
 Er opført i årene 1795-1797 af
 købmand Hans Jensen. Krak har
 restaureret ejendommen, og
 den står i dag ret uændret
 siden, den blev opført. Krak
 havde i mange år (1920 -1989)
 ejendommen som domicil, indtil
 lokalerne ikke længere var
 tidssvarende den moderne 
 produktionsform
       
 Virumgårdsvej 21
 I 1989 flyttede Krak til en helt
 nyopført ejendom i Virum, hvor
 der både var plads til den ny
 edb-teknologi, mødelokaler og
 bedre personalelokaliteter. Stor
 parkeringsplads, tæt på offentlig
 transport og indkøbsmuligheder.
 Trods den gode plads måtte
 virksomheden udvide yderligere
 med endnu en ejendom få år
 senere. Krak bevarede
adressen, indtil forlaget blev
solgt til Eniro Danmark.
 Ved Stranden 16
 1. august 2008, efter salget af
 Kraks Forlag, flyttede Kraks
 Fond ind i den smukke ejendom
 Ved Stranden 16, opført 1748
 af arkitekt Philip de Lange. Efter
 branden i 1795 valgte ejeren
 generalkrigskommissær
 Stephen Hansen at genopføre
 huset, som det stod før
 branden. I 1844 blev der bygget
 en etage til på huset, men
 stadig kan det ses som udtryk
 for bygningskunsten på
 Philip de Langes tid.
  
 
Frederiksholms Kanal 30

I  oktober 2014 flyttede Krak til nyrestaurerede lokaler i det fredede og idylliske område ved
Frederiksholms Kanal. I den tidligere Fæstningens Material Gård fra 1746 har Kraks Fond lejet Forvalterboligen hvor alle fondens aktiviteter i dag er samlet.  
 

 
Fæstningens Material Gård
 
I 2007 købte Realdania Byg ejendommen, efter at den havde været i Forsvarets tjeneste i mere end 250 år. Ejendommen er nu fuld restaureret.Klik på nenedstående link og få et indtryk af den omfattende nænsomme restaurering.

 Kraks Fond  •  Frederiksholms Kanal 30  •  1220 København K  •  CVR 48 95 30 18  •  Telefon 53 57 10 61  •  E-mail: kraksfond@kraksfond.dk