Hjem Profil Historie Vejviseren Ansøgning Kontakt
 

Kraks Fonds historie er gennem en årrække knyttet til Kraks Forlag. Fonden blev stiftet i 1924 til videreførelse af forlaget. Indtil 2007 var Kraks Forlag hovedformålet for Kraks Fond. Efter salget til Eniro Danmark A/S er der fortsat erhvervsdrift med investeringer i nye virksomheder, og fra 2011 ydes der støtte til forskning i byers økonomiske udvikling først og fremmest gennem Kraks Fond Byforskning.

  1770: Verdens første vejviser
  I 1770 udsendte agent Hans Holck en lille
  vejviser for København, og den betragtes
  i dag som verdens ældste. Med 80.000
  indbyggere havde København vokset sig
  stor og var blevet til en by, som det
  kunne være svært at finde rundt i.
 1862: Kraknavnet dukker op
 I 1863 overgår vejviseropgaven til
 stadskonduktør Thorvald Krak. På dette
 tidspunkt dækker håndbogen stadig kun
 København; men under familien Kraks
 ledelse fornyes vejviseren.
 
 1863: Kraks Vejviser
 Første Krak vejviser kunne notere sig store
 ændringer. Værket omfattede nu godt 400
 tættrykte sider. Som noget nyt havde man
 indsat 98 sider "adressebog" eller på
 nydansk annoncer med et annoncørregister.
 Herudover bestod Vejviseren nu af et real-,
 et person-, et fag- og et firmaregister.  
 1910: Kraks Blå Bog
  Nye produkter kommer til. Mest kendt
  bliver Kraks Blå Bog, der udkommer
  første gang i 1910.
I 2007 bliver bogen 
  solgt, og siden 2008 udgives Blå Bog
  af Gads Forlag A/S
  
 1923: Fra privateje til fondseje
 Ved Ove Kraks død overgår ejerskabet
 til Kraks Legat med Else Krak som
 formand.

 I 1982 ændres navnet til Kraks Fond.
   1925: Export Directory of Denmark
 Efter en lidt beskeden start fik Danish
 Exporters en meget fin modtagelse af
 udenlandske firmaer, og mange danske
 eksportører kunne berette om ordrer, som
 var afgivet på  baggrund af Eksport-
 vejviseren.
 
   1926: Kraks Kort
 I 1926 udkom de kendte kortbøger for
 første gang som selvstændige publika-
 tioner. Kraks Vejviser blev et begreb
 hos alle københavnere.
 Storkøbenhavns udbredelse krævede
 hele tiden kortfornyelser med nye veje,
 parkeringspladser m.m.
 
 1956: Kraks Større Gårde & Skove
 
Allerede i 1906 blev der i Kraks Vejviser
 tilføjet et afsnit med større gårde.
 I 1956 blev afsnittet til en selvstændig
 publikation med mere end 9.000 gårde og
 skove fordelt over hele landet.

 I 2008 blev StGS solgt til Cph-tourist.dk.
 
 1969 Kraks Branchekataloger 
 I 1969 udgav Krak det første Branche-
 katalog og tog derved fat på det hurtigt
 voksende "Business to Business-marked,
 og fra 1971 blev der løbende udgivet 
 flere branchekataloger.
 1995: Krak.dk
 Internettet dukker op, og de digitale
 kontaktformer begynder at tage over.
 Krak lægger vægt på at være først og
 størst på nettet. Krak.dk bliver et af
 Danmarks mest anvendte digitale
 varemærker.
 Kraks Forlag A/S sælges til Eniro A/S
 i 2007
 
 2007: Ove K Invest A/S
 I forbindelse med salget af Kraks Forlag
 blev det besluttet at videreføre de
 erhvervsdrivende aktiviteter i datter-
 selskabet Ove K. Invest A/S.
 Erhvervsinvesteringerne sker fortrinsvis i
 etablerede mindre virksomheder.
2011: Kraks Fond Byforskning
Kraks Fond Byforskning er en forsknings-
enhed under Kraks Fond.
Formålet med Kraks Fond Byforskning er
at levere viden om, hvad der skaber vækst
og velstand i det danske samfund.
 
 Domiciladresser
 Siden Hans Holck etablerede sin første
 vejviser i 1770, har vejviseren skiftet
 adresse flere gange, inden Krak-familien
 overtog udgivelsen og udviklede den
 moderne vejviser.

 
   
 
Kraks Fond  •  Frederiksholms Kanal 30  •  1220 København K  •  CVR 48 95 30 18  •  Telefon 53 57 10 61  •  E-mail: kraksfond@kraksfond.dk