Forside Profil Historie Vejviseren Ansøgning Kontakt
 
 Thorvald Krak (1830-1908)
 
Vejviserens udgiver, etatsråd
 Thorvald Krak, blev stadskonduk-
 tør i København som 28-årig.
 I dette embede kunne han dagligt
 følge hovedstadens vækst, og den
 viden kom ham til gode, da han
 fra 1862 kom til at forestå
 vejviserudgivelserne.


 
I 1898 fratrådte han som
 stadskonduktør, og nogenlunde
 samtidig blev sønnen Ove Krak
 inddraget i vejviserarbejdet.
 Ove Krak (1862-1923)
 
Var uddannet som læge, men
 praktiserede kun i få år, inden
 vejviserarbejdet opslugte ham
 helt. Han overtog formelt
 vejviserudgivelsen fra 1903-
 årgangen, og det var ham,
 der et par år senere udvidede
 vejviserens forretningsområde
 til at omfatte hele Danmark.
 Han tog tillige initiativ til nye
 udgivelser, først og fremmest
 Kraks Blå Bog (1910).

 
 
 Kraks Fond  • Frederiksholms kanal 30  •  1220 København K  •  CVR 48 95 30 18  •  Telefon 53 57 10 61  •  E-mail: kraksfond@kraksfond.dk