Ove K. Invest A/S


Hjem Aktiviteter Kontakt
 

Ove K. Invest A/S er stiftet af Kraks Fond og varetager Fondens erhvervsaktiviteter. Selskabet er aktiv investor i mindre erhvervsvirksomheder og investerer både alene og sammen med andre investorer. De aktive erhvervsinvesteringer sker i etablerede mindre virksomheder med mulighed for ledelsesmæssig involvering ud over kapitaltilførsel, typisk på bestyrelsesniveau. Ove K. Invest har et langsigtet perspektiv, men vil også samarbejde med ejerkredsen om exitmuligheder, hvor dette er relevant. For yderligere oplysninger kraksfond@kraksfond.dk
Herudover aktiviteter indenfor ejendomme og porteføljeinvesteringer.

 
 
Resolux ApS  (30%)
Producerer lysarmaturer til vind-mølleindustrien; et nichemarked, hvor Resolux har opnået en me-get betydelig markedsposition på Verdensmarkedet. Selskabet har kunder world-wide. Kunderne om-fatter stort set alle de større vindmølleproducenter, herunder Vestas, Siemens, Gamesa og GE samt nogle af de største kinesis-ke producenter.
NREP Nordic Retail
Selskabet vil primært investere i godt placerede og veldrevne indkøbscentre og vil nøje følge investeringerne for at
optimere driftsindtægterne.
 
       
Omni-Drive   (30%)
Virksomheden har udviklet transport- eller drivsystemer både til ”walk behind” og ”ride along” applikationer. Det første produkt er CompassDrive, som er et ”5. Hjul”, der monteres permanent under f.eks. et madskab, en hospitalsseng, en linnedvogn eller lignende.  
NREP Copenhagen Residentail
Selskabets formål er direkte eller
indirekte via ejerskab af kapital-andele at udvikle, administrere
og afhænde investeringer
i udviklingsprojekter vedr.
beboelsesejendomme i Stor-københavn.
 
  
  Inrotech Denmark (30%)
Inrotech har sat nye standarder for fremtidens svejsnings- og automatiseringsteknologi i hele verden. Nogle af vore aspekter: Intelligente robotter - enkel og intuitiv betjening - teknisk back-up unødvendig - nem installation og implementering.

 

NREP Nordic Strategies Fund II
Herlev Bymidte
     ...mere tekst følger snarest
 Ove K. Invest A/S  •  Frederiksholms Kanal 30  •  1220 København K  •  CVR 48 95 30 18  •  Telefon 53 57 10 61  •  E-mail: kraksfond@kraksfond.dk