ANSØGNINGER

Uddelingspolitik

Kraks Fond uddeler i henhold til fondens vedtægter. Derudover uddyber vi vores politik på vores profilside.

Kraks Fond støtter ikke erhvervsvirksomheders drift eller investeringer, hædersgaver og studiehjælp samt studierejser og studieophold.

Kraks Fonds bestyrelse bevilliger uddelingsmidler en gang årligt

For at komme i betragtning til en bevilling skal projekt- eller personansøgninger inkl. ansøgningsblanket med udfyldt stamdata sendes i en samlet mail i pdf-version til kraksfond@kraksfond.dk. Ansøgninger behandles alene, hvis de er modtaget via ovenstående mail, og det er ansøgers pligt, at alt stamdata er noteret.

Det er muligt at indsende ansøgninger mellem 1. februar og 7. marts hvert år.

Ansøgningsvejledning

Spørgsmål angående ansøgningsskemaerne skal ske til fondsadministrator Ulla Lambert Erichsen på ue@kraksfond.dk. For at ansøge Kraks Fond skal ansøger benytte enten et skema til personansøgning eller projektansøgning samt udfylde ansøgningsblanket med alle relevante oplysninger.

Ved større bevillinger kan Kraks Fond forlange at få udarbejdet en slutrapport på baggrund af projektets udvikling og status. Dette vil dog fremgå af den endelige accept på ansøgningen.

Alle ansøgninger skal sendes direkte til kraksfond@kraksfond.dk

Ansøgningsskema vedrørende projekter (organisationer, personer, foreninger, institutter m.fl.)

Ansøgningsskema vedrørende personer (Lægeenker, tidligere Krakmedarbejdere, slægtninge til Else og Ove Krak)

Ansøgningsskema vedr. projekter (Firmaer, personer, foreninger, institutter m.fl.)

Ansøgningsskema vedr. personer (Lægeenker, tidligere krakmedarbejdere, slægtninge til Else og Ove Krak)