Kraks Fond – Behandling af person-oplysninger

Kraks Fond er underlagt Persondataloven og Persondataforordningen, og vores brug af persondata sker naturligvis i henhold til gældende lovgivning. De indsendte oplysninger anvendes i forbindelse med behandling af din ansøgning til fonden og i eventuel forbindelse med uddeling af støtte samt til udarbejdelse af statistik om fondens ansøgere og bevillingsmodtagere.

Ansøgere til Kraks Fond:
Når du skriver og opretter din ansøgning, giver du samtidig samtykke til, at Kraks Fond kan behandle de personoplysninger, som du oplyser i forbindelse med din indsendelse af ansøgningen (Persondataloven § 6, stk. 1.). Oplysningerne bliver elektronisk registreret og fysisk håndteret i forbindelse med vurderingen af din ansøgning samt ved publicering og offentliggørelse af eventuelle tildelinger fra Kraks Fond. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt. De personlige data slettes senest efter ½ år, hvis din ansøgning ikke imødekommes. Dog opbevarer vi navn, projektnavn og -beskrivelse af hensyn til eventuel fremtidig behandling af dine ansøgninger. Såfremt din ansøgning imødekommes, og du bevilges et beløb, slettes dine data efter 5 år ifølgende gældende lov. Da Kraks Fond har eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med IT-leverancer, bankforretninger, indberetninger til offentlige myndigheder, bogføring og revision, videregiver vi de nødvendige personoplysninger. Fonden videregiver ikke til andre aktører. Kraks Fond opbevarer kun relevante personoplysninger, så længe der er et sagligt formål med opbevaringen, og så længe det er nødvendigt at opbevare dem. Kraks Fond er indberetningspligtig til Skat ved tildeling af økonomisk støtte til privatpersoner. Denne indberetning sker på baggrund af ansøgernes CPR-nummer, som derfor indhentes ved tildeling.

Rettigheder:
Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, som Kraks Fond har registreret om dig, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke er blevet tildelt støtte, sletter vi oplysningerne indenfor 3 måneder. Du har også ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i læsbart format. Hvis du ønsker at få tilbagekaldt eller slettet de oplysninger, som Kraks Fond har registreret om dig, er du også velkommen til at kontakte os. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget og ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles.

Ansøgere til stillinger hos Kraks Fond:
Ovennævnte regler gælder også for ansøgere til opslåede stillinger hos Kraks Fond.

Henvendelse skal ske til: ue@kraksfond.dk

Kontakt os:
Kraks Fond
Frederiksholms Kanal 30
1220 København K
Tlf. 53 57 10 61
CVR-nr.: 48 95 30 18
ue@kraksfond.dk
www.kraksfond.dk