KRAKS FOND stimulerer erhvervslivet via investeringer og uddelinger