KRAKS FOND stimulerer økonomisk vækst gennem investeringer i erhvervsvirksomheder og støtte jf. vores fundats