Fundats og vedtægter

Fondens fundats er

  • at forvalte de fonden som universalarving efter Ove Krak fra dennes bo tilflydende aktiver og hvad der måtte træde i stedet for disse, herunder gennem direkte og indirekte investering i fast ejendom samt virksomheder og selskaber, der driver aktivitet inden for handel, industri, tjenesteydelser og/eller fast ejendom, og således, at der ikke skal gælde begrænsninger i størrelsen af fondens ejerskab af sådanne virksomheder og selskaber, og
  • at gavne og støtte personer, institutioner eller foretagender, der – hvad enten de lever eller virker i Danmark eller i udlandet – i deres virksomhed efter bestyrelsens skøn virker til bedste for dansk handel og industri.
  • at yde understøttelse til lægers enker i økonomisk trang.
  • at foretage vedligeholdelse i ordentlig stand af Ove Krak og Hustrus gravsted.
  • at yde understøttelser til slægtninge af Ove Krak og fru Else Krak eller til personer, der har stået de nævnte nær i levende live, samt til tidligere medarbejdere ved Kraks Forlag A/S eller disses enker.

Fonden er berettiget til at udøve sine erhvervsmæssige aktiviteter gennem et eller flere aktie- eller anpartsselskaber.

Anvendelse af overskud og uddelinger

Fondens indtægter anvendes af bestyrelsen i forskellige samfundsnyttige formål, herunder gennem uddelinger til opfyldelse af fondens formål. Under ekstraordinære omstændigheder kan bestyrelsen dog bestemme, at uddeling i det pågældende år helt eller delvist bortfalder.

Læs Kraks Fonds vedtægter her