Historie

Kraks Fonds historie er gennem en årrække knyttet til Kraks Forlag. Fonden blev stiftet i 1924 til videreførelse af forlaget. Indtil 2007 var Kraks Forlag hovedformålet for Kraks Fond. Efter salget til Eniro Danmark A/S er der fortsat erhvervsdrift med investeringer i nye virksomheder. I perioden 2011-2019 blev der ydet støtte til forskning i byers økonomiske udvikling.

1770: Verdens første vejviser
I 1770 udsendte agent Hans Holck en lille vejviser for København, og den betragtes i dag som verdens ældste. Med 80.000 indbyggere havde København vokset sig stor og var blevet til en by, som det kunne være svært at finde rundt i.

1862: Kraknavnet dukker op
I 1863 overgår vejviseropgaven til stadskonduktør Thorvald Krak. På dette tidspunkt dækker håndbogen stadig kun København; men under familien Kraks ledelse fornyes vejviseren.

1863: Kraks Vejviser
Første Krak vejviser kunne notere sig store ændringer. Værket omfattede nu godt 400 tættrykte sider. Som noget nyt havde man indsat 98 sider “adressebog” eller på nydansk annoncer med et annoncørregister. Herudover bestod Vejviseren nu af et real-, et person-, et fag- og et firmaregister.

1910: Kraks Blå Bog
Nye produkter kommer til. Mest kendt bliver Kraks Blå Bog, der udkommer første gang i 1910. I 2007 bliver bogen solgt, og siden 2008 udgives Blå Bog af Gads Forlag A/S

1923: Fra privateje til fondseje
Ved Ove Kraks død overgår ejerskabet til Kraks Legat med Else Krak som formand.

I 1982 ændres navnet til Kraks Fond.

1925: Export Directory of Denmark
Efter en lidt beskeden start fik Danish Exporters en meget fin modtagelse af udenlandske firmaer, og mange danske eksportører kunne berette om ordrer, som var afgivet på baggrund af Eksport-vejviseren.

1926: Kraks kort
I 1926 udkom de kendte kortbøger for første gang som selvstændige publikationer. Kraks Vejviser blev et begreb hos alle københavnere. Storkøbenhavns udbredelse krævede hele tiden kortfornyelser med nye veje, parkeringspladser m.m.

1956: Kraks større gårde og skove
Allerede i 1906 blev der i Kraks Vejviser tilføjet et afsnit med større gårde. I 1956 blev afsnittet til en selvstændig publikation med mere end 9.000 gårde og skove fordelt over hele landet.

I 2008 blev StGS solgt til Cph-tourist.dk.

1969: Kraks Branchekataloger
I 1969 udgav Krak det første Branchekatalog og tog derved fat på det hurtigt voksende “Business to Business-marked, og fra 1971 blev der løbende udgivet flere branchekataloger.

1995: Krak.dk
Internettet dukker op, og de digitale kontaktformer begynder at tage over. Krak lægger vægt på at være først og størst på nettet. Krak.dk bliver et af Danmarks mest anvendte digitale varemærker. Kraks Forlag A/S sælges til Eniro A/S i 2007.

2007: Ove K Invest A/S
I forbindelse med salget af Kraks Forlag blev det besluttet at videreføre de erhvervsdrivende aktiviteter i datterselskabet Ove K. Invest A/S. Erhvervsinvesteringerne sker fortrinsvis i etablerede mindre virksomheder.

2011-2019: Kraks Fond Byforskning
Kraks Fond Byforskning var en forskningsenhed under Kraks Fond. Formålet med Kraks Fond Byforskning var at levere viden om, hvad der skaber vækst og velstand i det danske samfund. Fra 1. januar 2020 overdrages Kraks Fond Byforskning til Aalborg Universitet.

Domiciladresser
Siden Hans Holck etablerede sin første vejviser i 1770, har vejviseren skiftet adresse flere gange, inden Krak-familien overtog udgivelsen og udviklede den moderne vejviser.