OVE K. INVEST A/S

Ove K. Invest A/S er stiftet af Kraks Fond og varetager Fondens erhvervsaktiviteter. Selskabet er aktiv investor i mindre erhvervsvirksomheder og investerer både alene og sammen med andre investorer. Selskabet investerer herudover i relevante ejendoms- og equityfonde.

De aktive erhvervsinvesteringer sker i etablerede mindre virksomheder med mulighed for ledelsesmæssig involvering ud over kapitaltilførsel, typisk på bestyrelsesniveau. Ove K. Invest har et langsigtet perspektiv, men samarbejder også med ejerkredsen om exitmuligheder, hvor det er relevant.

For yderligere oplysninger ret henvendelse til Allan C. Bülow, ab@kraksfond.dk.

Inrotech har sat nye standarder for fremtidens svejsnings- og automatiseringsteknologi i hele verden. Nogle af vore aspekter: Intelligente robotter – enkel og intuitiv betjening – teknisk back-up unødvendig – nem installation og implementering.

Homemates 10 butikker producerer en ny slags takeaway – mad der er næsten klar til at spise – med sunde retter af høj kvalitet. En ny måde at tænke aftensmad på – hvor alt forarbejdet er klaret.

Greystone investerer i virksomheder med udfordringer, af økonomisk, ledelsesmæssig eller helt speciel karakter. Greystone fokuserer primært på danske virksomheder.

Selskabets formål er direkte eller indirekte via ejerskab af kapital-andele at udvikle, administrere
og afhænde investeringer i udviklingsprojekter vedr. beboelsesejendomme i Storkøbenhavn.

Selskabet vil primært investere i godt placerede og veldrevne indkøbscentre og vil nøje følge investeringerne for at optimere driftsindtægterne.

Selskabet opererer indenfor ejendomsbranchen med investeringer i lokale indkøbscentre, torvemiljøer og ejendomsgrupper, fx Herlev Bymidte.

Selskabet investerer hovedsageligt i logistikejendomme og beboelsesejendomme, herunder studieboliger og nytænkende ældreboliger i Norden.

Flex Funding udbyder lånebaseret crowd-funding, en markedsplads for professionelle og private investorer. Investering i danske virksomheder gennem Flex Funding er en alternativ investeringsmulighed med fast afkast, overskuelige tidshorisonter og forholdsvis lav risiko.

Exact Flex Invest investerer via crowdfunding platformen Flex Funding A/S i udlån til kreditværdige danske virksomheder, og styrker herigennem også mulighederne for skabelse af arbejdspladser. Platformen effektiviserer ydelserne både for långiver og låntager. Investorer opnår attraktive afkast, og låntagere, danske virksomheder, tilbydes lavere lånerenter.

Core Leasing A/S tilbyder førsteklasses service inden for flexleasing af unikke biler til både virksomheder og private. Core Leasing A/S er stiftet med Kim Gruhl, som i dag er CEO, og en velkendt pioner og yderst erfaren spiller i branchen.

MenuPay er et restaurantprogram for medarbejdere i virksomheder. Programmet sikrer medarbejderne i mere end 200 tilmeldte virksomheder 10-30% rabat, lige fra de bedste restauranter til mindre caféer. MenuPay kan anvendes både erhvervsmæssigt og privat.