OVE K. INVEST A/S

Ove K. Invest A/S er et helejet datterselskab under Kraks Fond. Selskabet varetager vores erhvervsaktiviteter. Aktiviteterne omfatter aktivt medejerskab af en række virksomheder samt investering i Managed Funds.

For yderligere information kan rettes henvendelse til CEO Christian Ingemann på e-mail ci@kraksfond.dk.