Vejviseren

Vejviserens historie
Hans Holck, 1726-1783, dansk udgiver og filantrop. Efter udstået købmandslære kom han til København, hvor han sammen med en kompagnon i 1759 åbnede et adressekontor, der udgav Adresseavisen. Som flittig forlægger grundlagde Holck bl.a. Københavns Politiske Vejviser i 1770. Efter Hans Holcks død i 1779 blev vejviseren videreført af flere forskellige udgivere og vejvisernavnet blev ændret flere gange. En af byens ledende embedsmænd, stadskonduktør Elias Christian Thorvald Krak (1830 – 1908), tog over og moderniserede vejviseren og ændrede navnet til Kraks Vejviser.

Hans Holck viste vejen
I 1995 udgav Kraks Forlag jubilæumsbogen “Kraks Vejviser gennem 225 år”. Bogens forfattere er cand.phil. i historie Holger Dyrbye og cand.phil. i historie Jørgen Thomsen.
Bogen er på 336 sider og beskriver tiden før internettet brød igennem, og Krak besluttede at etablere krak.dk.

Københavns Hovedbibliotek
Siden 2006 har Københavns Bibliotek arbejdet på at digitalisere Kiøbenhavns Vejviser/Kraks Vejviser 1770 – 1969.
Med støtte fra Kraks Fond arbejdes der på, at få scannet alle årgange frem til 2007 hvor sidste årgang af vejviseren udkom. projektet forventes afsluttet medio 2018.

Oplysningerne i vejviserens person- og navneregister er af stor værdi for slægtsforskere og andre med historisk interesse, og oplysningerne har landsdækkende interesse.
Fra statistikken kan biblioteket også se interesse for vejviseren fra personer bosat udenfor Danmark.