OM KRAKS FOND

Kraks Fond Vedtægter
Kraks Fond er en erhvervsdrivende fond, der med udgangspunkt i fondens vedtægter ønsker at stimulere økonomisk vækst. Dette sker gennem investering i erhvervsvirksomheder og støtte til forskning og kultur.

Kraks Fond kan støtte kulturelle aktiviteter, der gavner byers udvikling og tiltrækningskraft.
Kraks Fond kan endvidere uddele støtte til slægtninge af Else og Ove Krak, tidligere Krakmedarbejdere og andre formål.

Investering i erhvervsvirksomheder
Kraks Fond investerer i mindre virksomheder, der er etablerede og har udviklingsmuligheder.
Vækst og udvikling stimuleres på to måder:

Kraks Fond tilfører kapital gennem investering som minoritetsaktionær.
Kraks Fond giver ledelsesmæssig rådgivning gennem aktiv deltagelse i bestyrelsen.

Uddeling til forskning

Kraks Fond prioriterer forskning i, hvordan initiativer og vilkår i byer kan skabe velstand og vækst i det danske samfund. Fonden oprettede i 2011 Kraks Fond Byforskning til at udvikle viden på dette felt. Støtte til forskning ydes til byforskning. Forskningsprojekterne gennemføres af Kraks Fonds Byforsknings egne forskere og også gennem økonomisk støtte til danske og internationale eksterne projekter. Resultaterne henvender sig bredt til beslutningstagere, til interesserede borgere og til forskere. Kraks Fond Byforskning arbejder uafhængigt af politiske og økonomiske interesser.